Konsulentopgaver

 

Håndtering af data

 • Design og opsætning af udtræk, verifikation, formidling af data og oplæring af medarbejdere
 • Udtræk fra Ludus, Lectio og fra ministeriets statistik database
 • Evalueringer og optagelsestest i SurveyXact
 • Teknisk arbejder jeg med SQL-kommandoer, Microsoft Query, avancerede Excel formler og Visual Basics samt med logiske udtryk og html kodning

Projektledelse og midlertidig ledelse

 • Byggeprojekt - daglig bygherreledelse
 • It-projekt - styregruppe
 • Ansøgninger til regionen - lobbyarbejde overfor regionens medarbejdere i forhold til sagsfremstilling til regionsrådet

Økonomiske besparelser

 • Udbud og implementering af telefoni, vagt, it-indkøb, møbelindkøb, byggeopgaver
 • Gennemgang af økonomi og gennemførelse af besparelser

Uddelegering af opgaver

 • Uddelegering af brobygning, håndtering af fravær, eksamensafregning, arbejde med statistikker
 • Udarbejdelse af regnskabsinstruks, it-sikkerhedsinstruks

 

 

BentLadegaard.dk © 2017

www.BentLadegaard.dk